Odkvap lakovaný- VARIANT

Odkvap lakovaný- VARIANT

Odkvap je možné osadiť po oboch po celej dĺžke strechy. Na každej strane skleníka odkvap na jednom konci presahuje 15 cm. Pod tento presah je možné inštalovať napr. sud na zber vody. Cena zahŕňa odkap po oboch stranách skleníka pri klasických skleníkoch a jednej strane pri prístavbe.

 

 

Katalógové číslo: db758f43d1835e6cb947c19de0d20b35

Od 22,00