Cenník projektov

Nasledovné cenové relácie sú orientačné, nakoľko každá záhrada je iná a vyžaduje individuálny prístup. Konečná cena je ovplyvnená aktuálnou situáciou na pozemku, členitosťou a tiež aj dodanými podkladmi. Ceny štúdie a projektov slúžia na skvalitnenie a prehľad ponúkaných služieb.

• Prvá konzultácia s obhliadkou riešeného priestoru nie je spoplatnená.
• Nasledovné nadštandardné konzultácie sú spoplatnené sumou 16 Eur za každú začatú hodinu, pričom doprava je účtovaná samostatne sumou 0,50 Eur/km.
• Pri vypracovaní projektu rekonštrukcie záhrady je potrebné vykonať inventarizáciu existujúcej zelene a ostatných prvkov v priestore. (Zakreslenie a zameranie jednotlivých drevín, lavičiek, chodníkov a pod.). Tieto činnosti sú spoplatnené samostatne sumou 16 Eur/hod.

Cenové relácie štúdii:

Štúdia je v prípade realizácie záhrady našou firmou vypracovaná bezplatne, no je potrebné vopred uhradiť celú čiastku vo výške podľa cenníka alebo dohody. Táto suma sa odráta z celkovej sumy za realizáciu.
⦁ Riešený priestor do 50 m2 pri novozaloženej úprave cca 60 eur .
Pri rekonštrukcii- individuálne.
⦁ Riešený priestor od 50m2 do 500 m2 pri novozaloženej úprave cca 120 eur .
Pri rekonštrukcii- individuálne.
⦁ Riešený priestor nad 500 m2 pri novozaloženej úprave cca 200 eur .
Pri rekonštrukcii- individuálne.

Štúdia obsahuje pôdorysné členenie priestoru, vizualizácie priestoru, podľa potreby rezy, či iné dokumenty vysvetľujúce myšlienku, štýl a priestorovo funkčné vzťahy.

Cenové relácie projektovej dokumentácie:

⦁ Riešený priestor do 50 m2 pri novozaloženej úprave cca 200 eur.
Pri rekonštrukcii- individuálne
⦁ Riešený priestor od 50 rn2 do 500 m2 pri novozaloženej úprave cca 400 eur.
Pri rekonštrukcii- individuálne
⦁ Riešený priestor nad 500 m2 pri novozaloženej úprave aj pri rekonštrukcii -individuálne

Projektová dokumentácia obsahuje pôdorysné členenie priestoru, zameranie a vytyčovací plán, osadzovací plán rastlín, vizualizácie priestoru, podľa potreby rezy s rozmermi, zakreslené technické detaily, technickú správu, výkazy výmery materiálov.