Podporujeme

 • GOEX,n.o. Lučivná – Domov dôchodcov
 • Domov dôchodcov Poprad, ul. Komenského
 • Špeciálna základná škola, ul. Partizánska,Poprad
 • Gymnázium D. Tatarku Poprad
 • Spojená Škola – Základná škola s materskou školou Poprad
 • Osobitná škola Spišský Štiavnik
 • Domov sociálnych služieb Batizovce
 • GY-TA Gymnastický klub Poprad
 • Basketbalový klub Iskra Svit
 • LK Gerlach
 • OZ Charita Agape