PF '23

2. januára 2023

ZATIAĽ ešte nedokážeme cestovať v čase, aby sme si mohli meniť minulosť. Preto radšej pracujme na prítomnosti, aby sme si vytvorili prekrásnu budúcnosť. A presne takú Ti prajem aj v Novom roku a počas celého roku 2023!