Záhradnícky substrát

Záhradnícky substrát

Záhradnícky substrát je vyvážená zmes rašeliny, kompostovej kôry, zeminy, s optimálnym množstvom viaczložkového hnojiva obsahujúceho základné živiny aj stopové prvky.

Rozsah a spôsob použitia

Tento substrát je vhodný pre pestovanie všetkých druhov rastlín vyžadujúcich strednú zásobu živín a slabo kyslú reakciu. Je vhodný pre výsadbu ovocných stromov. Slúži pre dopestovanie a presádzanie rastlín v nádobách alebo na vylepšenie vlastností ílovitých pôd a kvetinových záhonov.

Bezpečnosť pri práci

Pri práce nejedzte, nepite, nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Po práci umyte ruky vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom.

Chemické a fyzikálne vlastnosti

Vlastnosť Hodnota
Vlhkosť v % max 65,0
Spáliteľné látky vo vysušenej vzorke % hmotnosti min 45%
Hodnota pH vodného výluhu 5,5 – 7,0
Obsah častíc nad 20mm v % max 5,0
Elektrická vodivosť v mS/cm (vodný výluh 1w:25v) max 1,2
Katalógové číslo: 2a5661333ff369efc3985fcf16466d41

Od 2,90