Rožnovská trávna zmes - technická svahová

Rožnovská trávna zmes - technická svahová

  • Je vhodná k zazelenenia svahov, skládok, voľných plôch v priemyselných oblastiach a svahov popri cestných komunikáciách.
  • Základom zmesi tvorí ovsík vyvýšený, kostrava lúčna a mätonoh trváci.
  • Dobré znáša horšie pôdne  klimatické podmienky. 
 

Doporučený výsev

Životnosť Typ

Odolnosť k ušľapávaniu

Odolnosť proti vymŕzaniu Odolnosť k zatieneniu Ošetrovanie

 Svahová zmes 

1kg/ 100 m2

3-6 rokov zmiešaná  dobrá dobrá dobrá nízká náročnosť

Neviete si poradiť s výberom správneho osiva? Poradíme Vám.

Katalógové číslo: 8d7552e23ee1984c3938cf40976e95c5

Od 39,50