Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou na ničenie trvácnych a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch.

Použitie v záhradách a predzáhradkách je povolené.

Balenie
V HDPE fľašiach s odmerkou vo viečku: 540ml, 280ml, 140ml

Účinná látka
170 g/l glyphosate, t.j. 229 g/l IPA soli N-fosfonomethyl-glycinu

Dávkovanie
Aplikáčná dávka 40-120ml v 2l na 100m2

Plodina Účel použitia Dávka na 100m2
Ochranná doba Pokyny pre aplikáciu
orná pôda, strnisko jednoročné a trvácne buriny 60 ml AT Pred sejbou, výsadbou, pred vzídením plodiny alebo po zbere plodiny. Pýr musí mať najmenej 3-4 listy(15-20cm).
jadroviny, kôstkoviny, vinič turanec kanadský, pýr, iné trvácne buriny

40 ml

60 ml

AT Nepoužívať na broskyniach mladších ako 5 rokov a jadrovinách mladších ako 2 roky.
lúky a pasienky obnova trvalého trávneho porastu 60-120 ml 21 Pri obnovení týchto plôch, pred rozoraním alebo pred sejbou – pri likvidácii starého porastu používajte dávku zodpovedajúcu najodolnejšiemu druhu prítomnej buriny.
Katalógové číslo: 40683162a0a477481038e8080047bac0

11,90