Corten

17. marca 2023

Nasledujúce fotky zobrazujú postupnú zmenu farby povrchu Cor-ten ocele. Zmena sfarbenia je spôsobená oxidáciou prvkov, ktoré sú pridávané do ocele. Tieto prímesy vytvoria po čase akúsi ochrannú vrstvu, ktorá chráni oceľ pred pokračovaním korózie.

Corten popis korózie