Rozvoj kreatívneho potenciálu v živnostenskom podnikaní – Ing. Iveta Kantorová